η υπηρεσία eleagro με μια ματιά

Η eleagro εστιάζει τις δραστηριότητές της στην ενίσχυση του Έλληνα ελαιοπαραγωγού με τεχνογνωσία, ώστε να μπορεί να παράγει περισσότερο από το χωράφι του, μειώνοντας παράλληλα τις εισροές του (φυτοφάρμακα, λιπάσματα, ενέργεια και νερό), συμβάλλοντας κατ' ουσία στην προστασία του περιβάλλοντος και της εξοικονόμησης φυσικών πόρων. Η χρήση τηλεπισκόπησης για την επίτευξη γεωργίας ακριβείας αποτελεί μία ταχέως εξελισσόμενη τάση, υποστηρίζεται από τη συστηματική εξέλιξη και πρόοδο της τεχνολογίας και υποκινείται από τη σύγχρονη απαίτηση της γεωργίας για υψηλή παραγωγικότητα, μειωμένη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, ώστε η γεωργική παραγωγή να θρέφει μεγαλύτερο πληθυσμό με λιγότερο κόστος.

Η υπηρεσία eleagro και η ομάδα ειδικών συνεργατών επιστημόνων της ΓεωΑνάλυση Α.Ε. με εμπειρία εφαρμογής της τηλεπισκόπησης στη γεωργία γνωρίζει πώς να αξιοποιεί τα εργαλεία που η τεχνολογία προσφέρει. Μέσω της ιστοσελίδας παρέχεται σε ελαιοπαραγωγούς της Μεσογείου, η δυνατότητα έγκαιρης διάγνωσης του βερτισιλλίου με χρήση μεθόδων τηλεπισκόπισης. 

Βασικές αξίες

βασικές αξίες

Ο γεωργός αποτελεί τη βάση της οικονομίας για την ανθρωπότητα, δεδομένου ότι η σκληρή εργασία που καταβάλλει στοχεύει στην κάλυψη των διατροφικών και ενεργειακών αναγκών αλλά και των αναγκών για ρουχισμό του κοινωνικού συνόλου, στηριζόμενος κυρίως στους φυσικούς πόρους (ήλιος, αέρας, νερό). Παράλληλα, ο γεωργικός τομέας μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ο μεγαλύτερος εργοδότης στον κόσμο, παρέχοντας εργασία, όχι μόνο στους παραγωγούς, αλλά και σε οποιονδήποτε εμπλέκεται στην παραγωγική διαδικασία, όπως οι πωλητές γεωργικών προϊόντων, οι μεταποιητές, οι μεταφορείς και οι έμποροι.

Έτσι λοιπόν, η γεωργία από την πρώτη της εμφάνιση και επικράτηση ως κύρια απασχόληση του ανθρώπου και μέχρι τη σημερινή της μορφή, σηματοδότησε σημαντικές αλλαγές στις ανθρώπινες κοινωνίες επηρεάζοντας τη δομή και την οργάνωσή τους. Η αξία της γεωργίας για την ανθρωπότητα είναι πλέον αδιαμφισβήτητη, δεδομένου ότι μέχρι και σήμερα εξακολουθεί να συνδέεται με τη διαμόρφωση και τους τρόπους λειτουργίας των κοινωνιών, καθιστώντας τους απασχολούμενους στον γεωργικό τομέα  σημαντικό κομμάτι των κοινωνιών στις οποίες μετέχουν.

Τεχνογνωσία και συμβουλευτική

τεχνογνωσία & συμβουλευτική

Η επιστημονική ομάδα της eleagro εργάζεται διαρκώς ώστε να είναι σε θέση να προσφέρει στον Έλληνα παραγωγό, υπηρεσίες συμβουλευτικής για την καλλιέργεια της ελιάς, οι οποίες βασίζονται στις σύγχρονες τάσεις και την τεχνολογική πρόοδο, κάνουν χρήση των πλέον καινοτόμων μέσων και εξοπλισμών και παρακολουθούν τις τεχνολογικές εξελίξεις βελτιώνοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η υπηρεσία eleagro στοχεύει στην καθοδήγηση του παραγωγού, ώστε η λήψη αποφάσεων και η ανάληψη διαχειριστικών μέτρων από μέρους του, να βασίζεται στην υπάρχουσα τεχνογνωσία και στα τεκμηριωμένα αποτελέσματα μακρόχρονης έρευνας και όχι στην "εμπειρία" ή την "τύχη".

Κάθε παραγωγός στον κόσμο, ανεξάρτητα από το καλλιεργούμενο προϊόν και το μέγεθος ή το σημείο χωροθέτησης της καλλιεργήσιμης έκτασης, συχνά έχει ανάγκη των υπηρεσιών ενός γεωπόνου, προκειμένου να εφαρμόσει τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης και προστασίας στον αγρό, εξασφαλίζοντας τα μέγιστα δυνατά οφέλη. Η λήψη εξειδικευμένων συμβουλών για τη διαχείριση των καλλιεργειών, καθίσταται ολοένα και περισσότερο αναγκαία στην Ελλάδα, όπου η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (Κ.Α.Π.) της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συσχετίζει τη χρηματική ενίσχυση του παραγωγού με την υλοποίηση ορθολογικών γεωργικών πρακτικών για τη φυτοπροστασία, την άρδευση και τη λίπανση.

Διαφορετική οπτική αγρών

διαφορετική οπτική αγρών

Μέσω της υπηρεσίας eleagro, ο παραγωγός έχει την ευκαιρία να δει τον αγρό από μία διαφορετική οπτική. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες βασίζονται στην επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων που λαμβάνονται από αισθητήρες υψηλής ανάλυσης μέσω μη επανδρωμένων αυτόνομων πτητικών μέσων (UAV) ή δορυφόρου, ανάλογα με τις ανάγκες. Το τελικό παραγόμενο προϊόν είναι ένας χάρτης αναφοράς της κατάστασης του αγρού ο οποίος αποστέλλεται στον παραγωγό. Συγκεκριμένα, ο παραγωγός λαμβάνει πληροφορία για την ύπαρξη και τη χωροθέτηση του υδατικού stress ή παθογόνων εντός του αγρού, μέσω κατάλληλων χρωματικών απεικονίσεων που συνοδεύονται από τις απαιτούμενες επεξηγήσεις.

Έτσι, στην περίπτωση του υδατικού stress για παράδειγμα, ο παραγωγός είναι σε θέση να γνωρίζει πού αυτό εντοπίζεται, σε ποιο βαθμό και ποια είναι τα αίτια (εντοπισμός stress από βερτισίλλιο) ενώ ταυτόχρονα του παρέχονται και συμβουλές αντιμετώπισης. Συνεπώς, μία ψηφιακή απεικόνιση μετατρέπεται σε ένα χρήσιμο εργαλείο παροχής πληροφοριών για την εφαρμογή διαχειριστικών πρακτικών και την αύξηση της παραγωγικότητας. 

ελιά προβλήματα & λύσεις

η ελιά

Η ελιά (Olea Europaea) είναι φυτό αειθαλές και υπεραιωνόβιο δέντρο, με βρώσιμο καρπό. Η μακροζωία του είναι το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού του δέντρου. Παράλληλα όμως διατηρεί σημαντική παραγωγικότητα για αιώνες. Δε χρειάζεται να αναφερθεί η σπουδαιότητα της καλλιέργειας της ελιάς για τη χώρα μας, αφού είναι συνυφασμένη με την ιστορία της, την αγροτική οικονομία, την τοπική κληρονομιά και το περιβάλλον. Είναι γνωστό σε όλους ότι οι αρχαίοι Έλληνες έστεφαν τους Ολυμπιονίκες με στεφάνι από αγριελιά (κότινο).

Η σπουδαιότητα της ελιάς για τις χώρες της Μεσογείου, οφείλεται στο γεγονός ότι η ελιά έχει αναπτυχθεί και ευδοκιμεί σε δύο στενές λωρίδες στην εύκρατη ζώνη (30°-45°), που περιλαμβάνουν και τη λεκάνη της Μεσογείου. Το ελαιόλαδο θεωρείται το καλύτερο απ’ όλα τα λάδια και αναγνωρίζεται διεθνώς για το ευχάριστο άρωμά του. Στην Ελλάδα η ελιά καταλαμβάνει το 75% των εκτάσεων που είναι εγκατεστημένα δέντρα και το 1/3 του αγροτικού πληθυσμού της χώρας απασχολείται με την καλλιέργεια της ελιάς.

ασθένειες

βερτισιλλίωση

φόμα

κυκλοκόνιο

γλοιοσπόριο

βούλα

ωίδιο

καρκίνος

εχθροί

δάκος

ακάρεα

πυρηνοτρήτης

λεκάνιο

βαμβακάδα

μαργαρόνια

θρίπας

παρλατόρια

ρυγχίτης

θρέψη

Η εφαρμογή των λιπασμάτων θα πρέπει να βασίζεται είτε σε εδαφολογική ανάλυση, είτε σε φυλλοδιαγνωστική, είτε σε τηλεπισκόπηση. Η ελιά είναι ένα δέντρο καρποφόρο και όπως όλα τα καρποφόρα δέντρα έχει μεγάλες απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία. Υπάρχει η παρανόηση ότι δεν έχει μεγάλες απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία, επειδή το δέντρο αυτό έχει τη δυνατότητα με το πλούσιο ριζικό σύστημα που διαθέτει να εξερευνά μεγάλο όγκο εδάφους. Αυτός είναι ο λόγος που η ελιά παρουσιάζει προσαρμοστικότητα σε πολύ διαφορετικά περιβάλλοντα, ακόμη και σε περιβάλλοντα με οριακές εδαφολογικές καταστάσεις. Δεν είναι όμως λόγος αυτός για να στερείται της λίπανσης, διότι το δέντρο αυτό όταν λιπαίνεται ανεπαρκώς μπορεί να παρενιαυτοφορήσει, δηλαδή μια παραγωγική χρονιά να ακολουθηθεί από μια χρονιά χωρίς καρποφορία. Για το λόγο αυτό απαιτείται συνεχής εποπτεία της θρεπτικής κατάστασης του δέντρου ώστε να αποφευχθεί  η κατάσταση τροφοπενίας του φυτού, η οποία θα οδηγήσει στη πιθανότητα όλη η προσπάθεια του έτους (καλλιεργητικές πρακτικές, κλαδέματα, φυτοπροστασία) να χαθεί, αφού θα έχει χαθεί η παραγωγικότητα του δέντρου για το έτος εκείνο. Πέραν αυτού όμως η διαχείριση της θρεπτικής κατάστασης του δέντρου είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη διαχείριση του βερτισιλλίου στον ελαιώνα, καθώς δέντρα υπερεπαρκώς εφοδιασμένα με άζωτο μπορεί να βλαστομανήσουν, με αποτέλεσμα να ευνοηθεί η ανάπτυξη του παθογόνου εντός του φυτού. Επίσης, η βλαστομανία του δέντρου, πέραν της τροφοπενίας, είναι ένας ακόμα λόγος παρενιαυτοφορίας της ελιάς.

ελαιώνας & τηλεπισκόπηση

τι είναι η τηλεπισκόπηση

Η τηλεπισκόπηση είναι η απόκτηση πληροφοριών για ένα αντικείμενο χωρίς τη φυσική επαφή με αυτό (από απόσταση), είτε μέσω δορυφόρου είτε με τη χρήση μη επανδρωμένων πτητικών μέσων με κατάλληλα προσαρμοσμένους αισθητήρες. Η επιστήμη της τηλεπισκόπησης, αξιοποιώντας τη μεγάλη τεχνολογική πρόοδο που έχει σημειωθεί, τόσο στο κομμάτι των αισθητήρων και εξοπλισμών όσο και στην εξέλιξη των μεθόδων και αλγορίθμων, μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο προς την κατεύθυνση βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής γεωργίας, μέσω της μείωσης των εισροών (μειωμένες και στοχευμένες επεμβάσεις για φυτοπροστασία και λίπανση), της βελτίωσης των γεωργικών προϊόντων (αποφυγή υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων στα τρόφιμα) και της προστασίας του περιβάλλοντος.

νέα προοπτική

Η εφαρμογή μεθόδων γεωργίας ακριβείας είναι πλέον δυνατή μέσω της υπηρεσίας eleagro και αποτελεί μια επιτυχή εναλλακτική, οικονομικότερη, πιο ευέλικτη και λιγότερο επώδυνη μεθοδολογία σε σύγκριση με τις παραδοσιακές διαδικασίες δειγματοληψίας του αγρού από εδάφους. Έτσι, ο γεωπόνος ή ο παραγωγός μπορεί να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που θέλει για την καλλιέργειά του από μια ψηφιακή εικόνα μέσω του υπολογιστή στο γραφείο του, αντί να χρειάζεται να συλλέξει τις απαιτούμενες πληροφορίες από το χωράφι. Το πιο σημαντικό πλεονέκτημα έχει να κάνει με το ότι ο παραγωγός μπορεί πλέον να εστιάσει στο σημείο του αγροτεμαχίου που χρειάζεται διαχείριση (προσβεβλημένες περιοχές, έλλειψη θρεπτικών στην καλλιέργεια, καλλιεργητικές ζώνες που εμφανίζουν υδατικό stress, ύπαρξη ζιζανίων, προβληματικός εξοπλισμός υδρολίπανσης εντός του αγρού) και έτσι να περιορίσει την προσπάθεια που χρειάζεται να καταβάλει για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της καλλιέργειας, καθώς επίσης και να μειώσει τη χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, νερού και ενέργειας. Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους του παραγωγού, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων του μέσω της μείωσης των εισροών, και τη συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος.

γεωργία ακριβείας και τηλεπισκόπηση

Η γεωργία ακριβείας με μια πρόταση είναι η στοχευμένη εφαρμογή καλύτερων διαχειριστικών πρακτικών (ακριβείας) σε συγκεκριμένα τμήματα του αγροτεμαχίου μέσω μετρήσεων ακριβείας και εφαρμογής τηλεπισκοπικών μεθόδων σε εικόνες από σύγχρονους αισθητήρες. Η ουσία και η σημασία της γεωργία ακριβείας χάνεται πολλές φορές σήμερα ανάμεσα στους σύγχρονους και εξελιγμένους εξοπλισμούς, την πολυπλοκότητα και τις απαιτούμενες γνώσεις. Η πραγματικότητα είναι ότι θέλουμε γεωργία ακριβείας, αλλά αυτή να μας παρέχεται με ένα πρακτικό και ευέλικτο εργαλείο που θα μπορεί γρήγορα να μας δίνει πληροφορίες οι οποίες θα μεταφράζονται εύκολα σε διαχειριστικές πρακτικές. Έτσι η γεωργία ακριβείας δεν μπορεί να υλοποιηθεί στην πράξη αν απουσιάσει ένα στοιχείο απ’ το τρίπτυχο: πληροφορία - τεχνολογία - διαχείριση. H ομάδα της eleagro αναλύει και επεξεργάζεται πληροφορίες που λαμβάνονται από εξελιγμένους αισθητήρες και πλατφόρμες λήψης (δορυφόροι, μη επανδρωμένα και επανδρωμένα πτητικά μέσα) και τις μεταφράζει σε διαχειριστικές πρακτικές (στρατηγικές αντιμετώπισης του βερτισιλλίου, ορθολογικής λίπανσης του αζώτου, κ.ά.). Παράλληλα παρέχονται στον ελαιοπαραγωγό οι «συνταγές» της διαχείρισης του βερτισιλλίου.

παράδειγμα δείκτη NDVI

Ο κανονικοποιημένος δείκτης βλάστησης (NDVI) είναι ο πιο γνωστός δείκτης της τηλεπισκόπησης με εφαρμογή στη γεωργία και χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό καταστάσεων stress στη βλάστηση.

Με τον NDVI μπορούμε να εντοπίσουμε τα διαφορετικά στάδια του stress στο χωράφι (πριν γίνουν ορατά με γυμνό μάτι) και να επέμβουμε αντιμετωπίζοντας την αιτία του stress, και τελικά να προλάβουμε τις απώλειες απόδοσης. Πολλές φορές εάν το stress γίνει ορατό με τα μάτια του παραγωγού, είναι αναπόφευκτη η μείωση της παραγωγικότητας των φυτών και ακόμα χειρότερα, εάν έχουμε ανάπτυξη του βερτισιλλίου εντός της ελιάς, είναι πιθανή και η απώλεια φυτικού κεφαλαίου.

διαχείριση βερτισιλλίου

Οι ελιές και το ελαιόλαδο είναι από τα κυριότερα εξαγώγιμα προϊόντα της χώρας μας. Συνεπώς, η διαχείριση της σοβαρότερης ασθένειας της ελιάς, όπως είναι η βερτισιλλίωση, μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στη μείωση των ζημιών που προκαλεί η ασθένεια στο φυτικό κεφάλαιο και αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Η στρατηγική διαχείριση του μύκητα επιτυγχάνεται με ένα πρόγραμμα ριζοποτισμάτων και ψεκασμών. Μετά την προσβολή του δέντρου, εφαρμογές μυκητοκτόνων σκευασμάτων, ακόμη και διασυστηματικών, δεν είναι αποτελεσματικές. Σήμερα είναι δυνατή η διαχείριση του μύκητα με τη βοήθεια ενός ειδικού προγράμματος ριζοποτισμάτων και ψεκασμών φυλλώματος με βιοφυσικούς παράγοντες. Ωστόσο, η ταχύτητα επαναφοράς των δέντρων εξαρτάται από το βαθμό αρχικής προσβολής τους. Έτσι λοιπόν, ο συνδυασμός έγκαιρης διάγνωσης και διαχείρισης με ριζοποτίσματα και ψεκασμούς μπορούν να αποτρέψουν τις απώλειες απόδοσης.

περιοχές
με προβλήματα

To πρόβλημα της βερτισιλλίωσης είναι πιο έντονο στις περιοχές όπου καλλιεργούνται ελιές επιτραπέζιας χρήσης, και ακόμη πιο έντονο στις αρδευόμενες εκτάσεις.

ποικιλίες

εποχές διαχείρισης

To πρόβλημα της βερτισιλλίωσης είναι πιο έντονο στις περιοχές που καλλιεργούνται ελιές επιτραπέζιας χρήσης και ακόμη πιο έντονο στις αρδευόμενες εκτάσεις.

Ανθεκτική ποικιλία ελιάς στο βερτισίλλιο δεν υπάρχει, όμως υπάρχει διαβάθμιση ευπάθειας, με πιο ευαίσθητες τις ποικιλίες Αμφίσσης (περιοχή καλλιέργειας Κεντρική Ελλάδα, όπως Αιτωλοακαρνανία, Μαγνησία) και Χαλκιδικής (περιοχή καλλιέργειας Β. Ελλάδα, όπως Χαλκιδική, Πιερία, Καβάλα, Δράμα) και λιγότερο ευαίσθητη την Καλαμών  (περιοχή καλλιέργειας κυρίως η Πελοπόννησος, αλλά και σε μικρές εκτάσεις σε όλη τη χώρα).

Οι ελιές που καλλιεργούνται ως ελαιοποιήσιμες παρουσιάζουν και αυτές ευαισθησία στο παθογόνο, όμως η προσβολή από το μύκητα δυσχεραίνεται κυρίως από τον τρόπο καλλιέργειας (ξηρικές συνθήκες).

Το παθογόνο γενικά είναι ενεργό το φθινόπωρο και μέχρι τις αρχές του χειμώνα ενώ επανενεργοποιείται στο τέλος του χειμώνα με αρχές καλοκαιριού. Πολλές φορές ευνοείται από ήπιους χειμώνες που ακολουθούνται από βροχερή άνοιξη. Τα συμπτώματα από τη δράση του μύκητα γίνονται εμφανή κυρίως την άνοιξη και το καλοκαίρι (ιδιαίτερα την περίοδο άνθησης και καρπόδεσης).

Η διαχείριση των ασθενών δένδρων μπορεί να γίνεται με χρήση ειδικών σκευασμάτων, με τη διαδικασία ριζοποτισμάτων. Το πρώτο ριζοπότισμα πρέπει να εφαρμόζεται από τα τέλη χειμώνα έως τέλος Απριλίου. Το δεύτερο ριζοπότισμα πρέπει να εφαρμόζεται από τα τέλη καλοκαιριού έως το τέλος Οκτωβρίου.

demo

σύστημα υπερφασματικών - θερμικών αισθητήρων

επικοινωνήστε μαζί μας

ποιοι είμαστε

Η eleagro αποτελείται από ομάδα ειδικών επιστημόνων με εμπειρία εφαρμογής της τηλεπισκόπησης στη γεωργία και γνώση ορθής χρήσης και αξιοποίησης των δεδομένων της τεχνολογίας.

Γ. Γεννηματά 54, Φοίνικας
ΤΚ 55134, Θεσσαλονίκη
Τηλ. +30 2310 496 800
Φαξ +30 2310 496 880
email:  info@eleagro.gr

Υπάρχει μείωση αποδόσεων της ελιάς λόγω βερτισιλλίου;

Κάθε ελαιοπαραγωγός γνωρίζει ότι η απόδοση του ελαιώνα μπορεί να επηρεαστεί σημαντικά από τη σοβαρότερη ασθένεια της ελιάς, που ονομάζεται βερτισιλλίωση και έχει χαρακτηρισθεί ως το AIDS της ελιάς. Η βερτισιλλίωση είναι ο σημαντικότερος παράγοντας μείωσης της παραγωγής στην ελαιοκαλλιέργεια μέσω της καταστροφής του φυτικού κεφαλαίου. Η εμφάνιση της ασθένειας αυτής αυξάνει με μεγάλη ένταση και δριμύτητα σε πολλές ελαιοκομικές περιοχές της χώρας, εξαιτίας της εντατικοποίησης της καλλιέργειας της ελιάς και της μετάδοσης της ασθένειας λόγω της μη χρήσης των κατάλληλων γεωργικών πρακτικών. Η εποίκιση των αγγείων του δέντρου από το μύκητα, που αποτελούν το ανοδικό τροφοδοτικό σύστημα από τη ρίζα προς το φύλλωμα, οδηγεί σε κατάσταση stress το προσβεβλημένο δέντρο ή κλάδο. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι τόσο σοβαρό ώστε ακόμη και ολόκληροι κλάδοι του φυτού ή και ολόκληρο το δέντρο να νεκρωθούν σε μια καλλιεργητική περίοδο. Τα συμπτώματα της προσβολής σταδιακά κλιμακώνονται μέχρι την πλήρη ξήρανση του κλάδου ή του δέντρου.

Ο εντοπισμός της ασθένειας στα πρώτα στάδια μπορεί να γίνει αντιληπτός με το μάτι, μέσω οπτικής παρατήρησης;

Ο εντοπισμός της ασθένειας στα πρώτα στάδια είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτός με οπτική παρατήρηση, είναι όμως πολύ σημαντικός διότι με τον τρόπο αυτό μειώνεται το κόστος διαχείρισης του μύκητα και οι πιθανότητες για μείωση των αποδόσεων. Με τη μεθοδολογία που ήταν στη διάθεσή μας μέχρι πρόσφατα, για την ταυτοποίηση του μύκητα στον αγρό, θα έπρεπε είτε ένας έμπειρος φυτοπαθολόγος να διαγνώσει το παθογόνο με οπτική παρατήρηση επί τόπου στον αγρό, είτε το παθογόνο να εξεταστεί στο εργαστήριο, είτε να χρησιμοποιηθούν τεχνικές μοριακής γενετικής. Όλες αυτές οι μεθοδολογίες είναι ακριβές και επιπλέον δεν μπορούν να δώσουν χωρικές πληροφορίες για το πού ακριβώς εντοπίζεται το παθογόνο στον αγρό.

Υπάρχει εναλλακτικός τρόπος αξιόπιστου εντοπισμού της ασθένειας σε πρώιμο στάδιο, όταν με το μάτι δύσκολα γίνεται αντιληπτή;

Η υπηρεσία της eleagro έχει αναπτύξει ένα διαγνωστικό εργαλείο για να μπορεί να επισημαίνει στον αγρό το πρόβλημα της βερτισιλλίωσης έγκαιρα, με τη χρήση τηλεπισκοπικών μέσων. Η ψηφιακή χαρτογράφηση των αγροτεμαχίων με τηλεσκοπικές μεθόδους αποτελεί τεχνολογία αιχμής για τη σύγχρονη γεωργία, στην οποία επιδιώκεται να εφαρμόζονται τεχνικές γεωργίας ακριβείας και παρέχεται ως ψηφιακή υπηρεσία από την eleagro. Σήμερα, είναι απαραίτητο να αναζητήσουμε διαγνωστικές μεθόδους οι οποίες δίνουν συγκεκριμένες ποιοτικές πληροφορίες για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καλλιέργειες (στάδιο ανάπτυξης των φυτοπαθολογικών προσβολών), αλλά και χωρικές πληροφορίες (πού εντοπίζονται τα φυτοπαθολογικά προβλήματα μέσα στην καλλιέργεια), ώστε να συστήνονται στοχευμένες επεμβάσεις και θεραπείες.

Ποιο είναι το προϊόν που λαμβάνει στα χέρια του ο παραγωγός από την υπηρεσία eleagro;

Ο παραγωγός λαμβάνει στα χέρια του έναν χάρτη και μια αναφορά. Ο χάρτης παρουσιάζει το αγροτεμάχιο με κατάλληλη χρωματική απεικόνιση μέσω της οποίας προσδιορίζονται χωρικά τα επίπεδα stress εντός του αγρού. Η χωρική απεικόνιση του stress μέσω της χρωματικής διαβάθμισης (δηλαδή παρουσιάζονται μέσω του χάρτη οι περιοχές του αγροτεμαχίου που χρήζουν διαχειριστικής παρέμβασης) αναλύεται στην αναφορά που λαμβάνει ο παραγωγός μαζί με συστάσεις αντιμετώπισης αυτών των καταστάσεων stress. Έτσι, η απλή ψηφιακή απεικόνιση μετατρέπεται σε πολύτιμες πληροφορίες εφαρμογής συγκεκριμένων διαχειριστικών πρακτικών για τον παραγωγό.

Τι σημαίνει η ψηφιακή απεικόνιση ενός αγρού μέσω τηλεπισκόπησης;

Η ψηφιακή απεικόνιση του αγρού επιτρέπει τον εντοπισμό καταστάσεων stress, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στον παραγωγό να το περιορίσει ή να το εξαλείψει, με διαχειριστικές πρακτικές που επίσης του συστήνονται. Έτσι, ο παραγωγός λαμβάνει μια εικόνα ή και περισσότερες (ανάλογα με το τι έχει ζητήσει να εξετάσει στο χωράφι του, π.χ. stress αζώτου, υδατικό stress ή stress από ασθένεια) και μια αναφορά με σύσταση διαχείρισης του παράγοντα που προκαλεί το stress. Το μεγάλο πλεονέκτημα της τηλεπισκόπισης είναι ότι παρέχει τη δυνατότητα μέσα σε λίγο χρόνο να συλλεχθούν πληροφορίες και δεδομένα από μεγάλες γεωργικές εκτάσεις και άρα είναι μια μέθοδος δειγματοληψίας πολύ πιο αποδοτική και οικονομικά προσιτή σε σχέση με τις παραδοσιακές διαδικασίες δειγματοληψίας στον αγρό. Συνεπώς, ο παραγωγός μπορεί να αυξήσει τις αποδόσεις από το χωράφι, ενώ παράλληλα να μειώσει τις εισροές του (φυτοφάρμακα, λιπάσματα, ενέργεια και νερό). 

Ποια είναι τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει ένας παραγωγός από την τηλεπισκόπηση;

Η τηλεπισκόπηση είναι η επιστήμη παρατήρησης και ανίχνευσης φαινομένων από απόσταση, δηλαδή μέσω εικόνων που λαμβάνονται από απομακρυσμένους αισθητήρες. Η τηλεπισκόπηση και τα προϊόντα που προσφέρει, μέσω κατάλληλης επεξεργασίας, βρίσκουν εφαρμογές σε πάρα πολλούς τομείς. Συγκεκριμένα, στον γεωργικό τομέα η τηλεπισκόπιση μπορεί να δώσει πληροφορίες για την κατάσταση και τα χαρακτηριστικά μιας καλλιέργειας. Κάθε φυτό έχει ξεχωριστή φασματική συμπεριφορά (ο τρόπος με τον οποίο ανακλά και απορροφά την προσπίπτουσα σε αυτό ακτινοβολία), η οποία μεταβάλλεται ανάλογα με τις συνθήκες, την ηλικία του και τη φυσιολογική του κατάσταση. Στις εικόνες που λαμβάνονται, καταγράφεται η ανακλώμενη από το φυτό ακτινοβολία σε διαφορετικά τμήματα του φάσματος (ανάλογα με τον χρησιμοποιούμενο αισθητήρα) και μέσω του υπολογισμού φασματικών δεικτών αναδεικνύονται συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του φυτού. Ειδικότερα,  η εφαρμογή των μεθόδων και η χρήση των εργαλείων της τηλεπισκόπισης δίνουν τη δυνατότητα να επισημανθεί το stress της βλάστησης στον αγρό, αλλά και η αιτία της πρόκλησής του.

Ένα ακόμα πλεονέκτημα της τηλεπισκόπησης είναι ότι τα προϊόντα της έχουν γεωγραφική αναφορά αξιοποιώντας συχνά μετρήσεις  συστημάτων εντοπισμού θέσης (GPS) και μπορούν να ενσωματωθούν σε γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS). Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον παραγωγό να γνωρίζει την ακριβή θέση που εμφανίζεται το πρόβλημα (π.χ. προσβολή από βερτισίλλιο, έλλειψη αζώτου, προβληματικός εξοπλισμός υδρολίπανσης, υδατικό stress, εντοπισμός ζιζανίων), και άρα να το αντιμετωπίσει ευκολότερα. Η γνώση του μεγέθους και της θέσης των προβλημάτων του αγρού αυξάνει την απόδοση του ελαιώνα, μειώνοντας τις διαχειριστικές επεμβάσεις (μειωμένοι ψεκασμοί μόνο όπου χρειάζεται, λίπανση μόνο όπου χρειάζεται κλπ), τη χρήση νερού (λόγω της στοχευμένης επισκευής του αρδευτικού δικτύου ή της στοχευμένης εφαρμογής νερού στα φυτά που υποφέρουν από υδατικό stress) και τέλος την κατανάλωση ενέργειας εξαιτίας της χρήσης γεωργικών μηχανημάτων μόνο στις περιοχές που χρήζουν διαχείρισης.

Χρειάζεται να έχω γνώσεις στη γεωργία ακριβείας για να μπορώ να χρησιμοποιήσω την τηλεπισκόπηση;

Απολύτως όχι. Η τηλεπισκόπηση εφαρμόζει μια διαδικασία που απαιτεί πολλά βήματα μέχρι να επιτευχθεί το τελικό αποτέλεσμα: πτητικά μέσα, δορυφόροι, εκτεταμένα πειραματικά δεδομένα από τον αγρό ώστε να γίνει ερμηνεία της τηλεπισκοπικής πληροφορίας, αλγόριθμοι και εξισώσεις συσχέτισης των ραδιομετρικών τιμών με προσβολές, ασθένειες κ.α., διαχειριστικές πρακτικές που έχουν προκύψει μέσα από μακροχρόνιο πειραματισμό, μετρήσεις και τεχνικές χωρικής συσχέτισης των εικόνων, τεχνικές εργαστηριακής ταυτοποίησης παθοτύπων κ.α. Όλα αυτά όμως αφορούν εμάς.

Ποια είναι η διαδικασία χρήσης της υπηρεσίας eleagro;

Για τον παραγωγό, η διαδικασία είναι απολύτως απλοποιημένη. Τέσσερα είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει: α) Εγγράφεται στην υπηρεσία, λαμβάνει έναν προσωπικό κωδικό και πραγματοποιεί σύνδεση, β) επιλέγει μέσω ενός ψηφιακού χάρτη την περιοχή που βρίσκεται το αγροτεμάχιό του και εμείς αναλαμβάνουμε την εφαρμογή του διαγνωστικού εργαλείου της τηλεπισκόπισης, γ) με τον ίδιο κωδικό που του δόθηκε για να συνδεθεί και να επιλέξει την περιοχή που βρίσκεται το αγροτεμάχιό του, συνδέεται αφού έχει ενημερωθεί μέσω e-mail ότι έχει γίνει η διάγνωση στην περιοχή του και κατεβάζει τα δεδομένα και τέλος δ) λαμβάνει μια αναφορά με ψηφιακές φωτογραφίες και διαχειριστικές πρακτικές (πρόγραμμα ψεκασμών, συστάσεις λίπανσης, προγραμματισμός αρδεύσεων, συστάσεις για επισκευή προβληματικού αρδευτικού δικτύου κ.α.) την οποία μπορεί να συζητήσει με την υποστηρικτική ομάδα συμβούλων γεωπόνων της εταιρείας.

Παράλληλα ο παραγωγός μπορεί να εγκαταστήσει στο tablet, στο κινητό ή στον υπολογιστή του το λογισμικό, που του παρέχει η εταιρεία, με το οποίο μπορεί να δει τον ψηφιακό χάρτη με χρωματικές κλίμακες για το βαθμό stress και το επίπεδο διαχείρισης που απαιτείται.

Πώς μπορώ να δω ένα παράδειγμα χρήσης της υπηρεσίας eleagro;

Υπό κατασκευή

Σχετικά με τη θρέψη της ελιάς, πότε πρέπει να διεξάγεται η φυλλοδιαγνωστική;

Γενικά η φυλλοδιαγνωστική του δέντρου θα πρέπει να διενεργείται σε τακτά χρονικά διαστήματα (κάθε δυο χρόνια), εκτός και αν διατίθενται τηλεπισκοπικά δεδομένα, τα οποία επισημαίνουν την έλλειψη ή επάρκεια του αζώτου, οπότε στην περίπτωση αυτή η φυλλοδιαγνωστική δεν χρειάζεται να γίνεται με την ίδια συχνότητα. 

Πώς λαμβάνονται τα δείγματα για φυλλοδιαγνωστική;

Ξεχωριστά δείγματα για φυλλοδιαγνωστική θα πρέπει να λαμβάνονται από περιοχές του χωραφιού στις οποίες καλλιεργούνται διαφορετικές ποικιλίες, που έχουν εδάφη με διαφορετική σύσταση, εφαρμόζονται διαφορετικά συστήματα άρδευσης, έχουν διαφορετικό μικροκλίμα ή διαφορετική κλίση εδάφους. Στις περιπτώσεις αυτές η τηλεπισκόπηση διευκολύνει σημαντικά τον παραγωγό, γιατί η λήψη των εικόνων γίνεται για  το σύνολο του αγροτεμαχίου και η πληροφορία που εξάγεται αφορά όλη του την έκταση, δίνοντας τη δυνατότητα βαθμονόμησης επαρκώς εφοδιασμένων ζωνών του αγροτεμαχίου σε σχέση με τις ανεπαρκώς εφοδιασμένες ζώνες. Επίσης, η φυλλοδιαγνωστική προϋποθέτει ότι δε λαμβάνεται δείγμα από δέντρο που δεν αναπτύσσεται κανονικά (δηλαδή δέντρο το οποίο είναι προσβεβλημένο από κάποια ασθένεια ή εχθρό) και άρα ο παραγωγός λιπαίνει το δέντρο βασιζόμενος στο δείγμα που έλαβε από το υπόλοιπο του αγρού (εφαρμόζει δηλαδή ομοιόμορφη λίπανση). Αντίθετα, με την τηλεπισκόπηση δίνεται εικόνα του αγροτεμαχίου δέντρο -  δέντρο και έτσι προσαρμόζεται η λίπανση στη φυσική παραλλακτικότητα (μεταβλητότητα) που παρουσιάζει ο αγρός, αλλά και στις απαιτήσεις κάθε δέντρου ξεχωριστά, ανάλογα με την ηλικία του, τη φυσιολογική του κατάσταση, την παραγωγικότητά του, τη θέση του κλπ.

Ποια είναι η καλύτερη περίοδος λήψης δείγματος φυλλοδιαγνωστικής και με ποιον τρόπο λαμβάνεται το δείγμα αυτό;

Το τέλος της καλλιεργητικής περιόδου, δηλαδή μετά τη συγκομιδή του καρπού, είναι η καλύτερη περίοδος λήψης δείγματος φυλλοδιαγνωστικής, διότι τότε γίνεται σταθεροποίηση των θρεπτικών στοιχείων στα φύλλα της ελιάς. Τα φύλλα για το δείγμα λαμβάνονται από το μέσο υγειών βλαστών της τρέχουσας χρονιάς και μέσης ζωηρότητας μήκους 30-50 cm, οι οποίοι δε φέρουν καρπό. Για να υπάρχει μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα στο δείγμα, τα φύλλα που συλλέγονται θα πρέπει να προέρχονται από όσο γίνεται περισσότερα δέντρα μέσα στο αγροτεμάχιο. Τα φύλλα θα πρέπει να κλειστούν σε χάρτινες σακούλες (για να μην διατηρηθεί στο δείγμα υψηλή υγρασία) και να σταλούν στο αναλυτικό εργαστήριο με ταχυδρομείο σε όχι περισσότερο από 3 ημέρες.

Είναι δυνατή η διαχείριση της ασθένειας του βερτισιλλίου σε ελαιώνες;

Είναι εφικτή η διαχείριση, μέσα από ένα πρόγραμμα ριζοποτισμάτων και ψεκασμών με το οποίο ενισχύεται η άμυνα του δέντρου για να μπορεί να αντιμετωπίζει τον μύκητα ακόμα και στην περίπτωση όπου έχει υπάρξει προσβολή. Έτσι, αποφεύγονται αυτές οι επίπονες, χρονοβόρες και ακριβές πρακτικές (ηλιοαπολύμανση, κατάκλιση με νερό του εδάφους για παρατεταμένη περίοδο, αμειψισπορά), οι οποίες στην περίπτωση δενδροκομικών καλλιεργειών είναι ιδιαίτερα άβολες να εφαρμοστούν. Η ηλιοαπολύμανση σε εγκατεστημένο ελαιώνα μετά από πειραματισμό έχει δείξει ότι περιορίζει σημαντικά το μόλυσμα στο έδαφος, αλλά τα αποτελέσματά της είναι πρόσκαιρα. 

Υπάρχει σχέση μεταξύ τροφοπενίας αζώτου και βερτισιλλίωσης στην ελιά;

Η επισήμανση της τροφοπενίας αζώτου και η σύσταση αζωτούχου λίπανσης οδηγεί εμμέσως στην ολοκληρωμένη διαχείριση του ελαιώνα μέσω της μείωσης της βλαστομανίας της ελιάς και άρα στην πρόληψη της βερτισιλλίωσης. Επίσης, η ορθολογική διαχείριση του αζώτου με τηλεπισκόπηση οδηγεί στην αύξηση των αποδόσεων, στη μείωση της αζωτούχου λίπανσης και άρα στη μείωση του κόστους, και στην προστασία του περιβάλλοντος με τη μείωση της νιτρορύπανσης.

Το άζωτο είναι το σημαντικότερο μακροστοιχείο και η τυχόν έλλειψή του μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες απόδοσης. Ταυτόχρονα, ενώ είναι απαραίτητο σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις σε σχέση με τα άλλα θρεπτικά στοιχεία, είναι και το πιο ευκίνητο στοιχείο στο έδαφος με τη νιτρική του μορφή. Έτσι, η υπερβολική χρήση του αζώτου μπορεί να οδηγήσει άμεσα σε απώλειες εισοδήματος για τον παραγωγό, αφού τα αζωτούχα λιπάσματα είναι μια από τις βασικές εισροές στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, αλλά και εμμέσως λόγω μείωσης της παραγωγής (ασθένειες, βλαστομανία κλπ).

Οι παραδοσιακές διαδικασίες παρακολούθησης των απαιτήσεων του αζώτου περιλαμβάνουν την εδαφολογική ανάλυση για νιτρικά, τη φυλλοδιαγνωστική για την ανάλυση ολικού αζώτου ή νιτρικών σε φυτικό ιστό, τη χρήση του χλωροφυλλόμετρου και τέλος τη χρήση λυσιμέτρων πυκνά μέσα στον αγρό. Οι διαδικασίες αυτές όμως είναι χρονοβόρες, επίπονες, απαιτούν σωστή δειγματοληψία ώστε το δείγμα να είναι αντιπροσωπευτικό και αναφέρονται σε ένα μέσο όρο μιας περιοχής 10 στρεμμάτων, με αποτέλεσμα να μην καθορίζεται η παραλλακτικότητα του αγροτεμαχίου που είναι μεγάλη και μεταβάλλεται από θέση σε θέση. Έτσι, οι παραδοσιακές διαδικασίες οδηγούν σε μια ομοιόμορφη διαχείριση του αγροτεμαχίου στερώντας τη δυνατότητα από τον παραγωγό να ορίσει ομοιογενείς ζώνες διαχείρισης (π.χ. κάποια δέντρα μέσα στον αγρό θέλουν περισσότερο και κάποια δέντρα λιγότερο άζωτο) και τελικά να εξοικονομήσει χρήματα από την ορθολογική διαχείριση του αζώτου. Αντίθετα, η τηλεπισκόπηση συλλέγει πληροφορίες για το σύνολο του αγροτεμαχίου, αντιμετωπίζοντας τον αγρό σαν ένα ενιαίο δείγμα και έτσι είναι δυνατός ο καθορισμός της παραλλακτικότητας, δηλαδή της μη ομοιόμορφης κατανομής του αζώτου εντός του αγροτεμαχίου.

υποβολή ερωτήματος

Εισάγετε τους παρακάτω χαρακτήρες:

captcha

Χάρτης τοποθεσίας γραφείων

geoportal

Επιλέξτε την κατηγορία που ανήκετε και συμπληρώστε τα πεδία στα στοιχεία επαφής.
Με * σημειώνονται τα υποχρεωτικά πεδία συμπλήρωσης.

 

 

Συμπληρώστε όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, e-mail και πατήστε Enter ή εγγραφή.


Στοιχεία επαφής

Στοιχεία επαφής


Εφόσον αγοράσετε την υπηρεσία, επιθυμείτε τιμολόγιο;    

Η αγορά της υπηρεσίας είναι προαιρετική και μπορείτε να την επιλέξετε, εφόσον το επιθυμείτε, σε επόμενη ενέργεια κατόπιν αποδοχής της προσφοράς που θα σας σταλεί.


Η eleagro παράλληλα παρέχει πληροφοριακό σύστημα γεωχωρικών υπηρεσιών για την έγκαιρη διάγνωση του βερτισιλλίου σε ελαιώνες (εντοπισμός περιοχής ενδιαφέροντος, χάρτες προγενέστερης προσβολής, αγορά νέας υπηρεσίας, χάρτες νέων εκτιμήσεων βαθμών προσβολής ανά ελαιόδενδρο). Το πληροφοριακό σύστημα περιλαμβάνει υποστήριξη, συχνά ερωτήματα και εκπαίδευση στην υπηρεσία.

Εάν είστε χρήστης της υπηρεσίας, πληκτρολογήστε εδώ τα στοιχεία σύνδεσής σας, ώστε να λάβετε τα δεδομένα από το αγροτεμάχιό σας μέσω διαδικτύου.

ξεχάσατε τον κωδικό σας;

 

Δοκιμαστικός λογαριασμός

demo@eleagro.com

Συμμετοχή στη FARMER expo ...

10 Φεβρουαρίου 2015 εκθέσεις

Η ΓεωΑνάλυση Α.Ε. συμμετέχει στη 2η Έκθεση Αγροτικής Ανάπτυξης FARMER expo HELLAS , η οποία διοργανώνεται στις 30 Μαΐου έως 1 Ιουνίου 2015, στο MEC Παιανίας.

Η ΓεωΑνάλυση Α.Ε. συμμετέχει στη 2η Έκθεση Αγροτικής Ανάπτυξης FARMER expo HELLAS , η οποία διοργανώνεται ...

Συμμετοχή στην 17η Expoliva

01 Φεβρουαρίου 2015 εκθέσεις

Η ΓεωΑνάλυση Α.Ε. συμμετέχει στη 17η Διεθνή Έκθεση Ελαιολάδου expoliva (XVII International Fair of Olive Oil and Allied Industries), η οποια διοργανώνεται στην Ισπανία, στο ...

Η ΓεωΑνάλυση Α.Ε. συμμετέχει στη 17η Διεθνή Έκθεση Ελαιολάδου expoliva (XVII International Fair of Olive ...

Newsletter Νοεμβρίου 2016


15 Νοεμβρίου 2016
newsletters

Ενημερωτικό δελτίο eleagro - Τεύχος 6


Συνημμένα:

Newsletter Νοεμβρίου 2016

Newsletter Ιανουαρίου 2016


10 Ιανουαρίου 2016
newsletters

Ενημερωτικό δελτίο eleagro - Τεύχος 5


Συνημμένα:

Newsletter Ιανουαρίου 2016

Newsletter Ιουλίου 2015


19 Ιουνίου 2015
newsletters

Ενημερωτικό δελτίο eleagro - Τεύχος 4


Συνημμένα:

Newsletter Ιουλίου 2015

Newsletter Απριλίου 2015


01 Απριλίου 2015
newsletters

Ενημερωτικό δελτίο eleagro - Τεύχος 3


Συνημμένα:

Newsletter Απριλίου 2015

Συμμετοχή στη FARMER expo HELLAS


10 Φεβρουαρίου 2015
εκθέσεις

Η ΓεωΑνάλυση Α.Ε. συμμετέχει στη 2η Έκθεση Αγροτικής Ανάπτυξης FARMER expo HELLAS , η οποία διοργανώνεται στις 30 Μαΐου έως 1 Ιουνίου 2015, στο MEC Παιανίας.


Συνημμένα:

Συμμετοχή στη FARMER expo HELLAS

Συμμετοχή στην 17η Expoliva


01 Φεβρουαρίου 2015
εκθέσεις

Η ΓεωΑνάλυση Α.Ε. συμμετέχει στη 17η Διεθνή Έκθεση Ελαιολάδου expoliva (XVII International Fair of Olive Oil and Allied Industries), η οποια διοργανώνεται στην Ισπανία, στο Jaen, στις 6 έως και 9 Μαΐου 2015.

Στο πλαίσιο της έκθεσης, πρόκειται να παρουσιαστεί σε διεθνές κοινό η διαγνωστική μέθοδος έγκαιρης επισήμανσης του verticillium dahliae για την καλλιέργεια της ελιάς.


Συνημμένα:

Συμμετοχή στην 17η Expoliva

Ελαιοτεχνία 2014: Πρόσκληση σε ...

28 Φεβρουαρίου 2014 εκθέσεις, παρουσιάσεις

Η ΓεωΑνάλυση Α.Ε. με τιμή σας προσκαλεί στην παρουσίαση με τίτλο:

"Νέες καινοτόμες υπηρεσίες διάγνωσης και διαχείρισης αιτίων παθογένειας των αγροοικοσυστημάτων για νέους αγρότες: Ένα ...

Η ΓεωΑνάλυση Α.Ε. με τιμή σας προσκαλεί στην παρουσίαση με τίτλο:

"Νέες καινοτόμες υπηρεσίες διάγνωσης ...

Agrotica 2014: Παρουσίαση - Θεραπεύοντας ...

27 Ιανουαρίου 2014 εκθέσεις, παρουσιάσεις

Η ΓεωΑνάλυση Α.Ε. με τιμή σας προσκαλεί στην παρουσίαση με τίτλο:

ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΙΑ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ: "Ανάπτυξη διαγνωστικής μεθόδου έγκαιρης επισήμανσης του Verticillium dahliae για ...

Η ΓεωΑνάλυση Α.Ε. με τιμή σας προσκαλεί στην παρουσίαση με τίτλο:

ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΙΑ ΜΕΣΩ ...

Ελαιοτεχνία 2014: Πρόσκληση σε παρουσίαση


28 Φεβρουαρίου 2014
εκθέσεις,
παρουσιάσεις

Η ΓεωΑνάλυση Α.Ε. με τιμή σας προσκαλεί στην παρουσίαση με τίτλο:

"Νέες καινοτόμες υπηρεσίες διάγνωσης και διαχείρισης αιτίων παθογένειας των αγροοικοσυστημάτων για νέους αγρότες: Ένα παράδειγμα από την ελαιοκαλλιέργεια"

στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Νέες Καλλιέργειες" στο πλαίσιο της Ελαιοτεχνία 2014 - Μεσογειακή Έκθεση Ελιάς & Ελαιολάδου. Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 08.03.2014, στις 13.00 μ.μ., στο πρώην Δυτικό Αεροδρόμιο, Ελληνικό-Αθήνα.

Ελαιοτεχνία 2014: Πρόσκληση σε παρουσίαση

Agrotica 2014: Παρουσίαση - Θεραπεύοντας την ελιά μέσω δορυφόρου


27 Ιανουαρίου 2014
εκθέσεις,
παρουσιάσεις

Η ΓεωΑνάλυση Α.Ε. με τιμή σας προσκαλεί στην παρουσίαση με τίτλο:

ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΙΑ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ: "Ανάπτυξη διαγνωστικής μεθόδου έγκαιρης επισήμανσης του Verticillium dahliae για την καλλιέργεια της ελιάς"

που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων της AGROTICA 2014 – 25η Διεθνής Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & Εφοδίων. Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 02.02.2014, στις 11.00 το πρωί, στη ΔΕΘ HELEXPO, Συνεδριακό Κέντρο “Νικόλαος Γερμανός” Αίθουσα C, Θεσσαλονίκη.

 

Agrotica 2014: Παρουσίαση - Θεραπεύοντας την ελιά μέσω δορυφόρου

Συμμετοχή στη FARMER expo ...

10 Φεβρουαρίου 2015 εκθέσεις

Η ΓεωΑνάλυση Α.Ε. συμμετέχει στη 2η Έκθεση Αγροτικής Ανάπτυξης FARMER expo HELLAS , η οποία διοργανώνεται στις 30 Μαΐου έως 1 Ιουνίου 2015, στο MEC Παιανίας.

Η ΓεωΑνάλυση Α.Ε. συμμετέχει στη 2η Έκθεση Αγροτικής Ανάπτυξης FARMER expo HELLAS , η οποία διοργανώνεται ...

Συμμετοχή στην 17η Expoliva

01 Φεβρουαρίου 2015 εκθέσεις

Η ΓεωΑνάλυση Α.Ε. συμμετέχει στη 17η Διεθνή Έκθεση Ελαιολάδου expoliva (XVII International Fair of Olive Oil and Allied Industries), η οποια διοργανώνεται στην Ισπανία, στο ...

Η ΓεωΑνάλυση Α.Ε. συμμετέχει στη 17η Διεθνή Έκθεση Ελαιολάδου expoliva (XVII International Fair of Olive ...

Ελαιοτεχνία 2014: Πρόσκληση σε ...

28 Φεβρουαρίου 2014 εκθέσεις, παρουσιάσεις

Η ΓεωΑνάλυση Α.Ε. με τιμή σας προσκαλεί στην παρουσίαση με τίτλο:

"Νέες καινοτόμες υπηρεσίες διάγνωσης και διαχείρισης αιτίων παθογένειας των αγροοικοσυστημάτων για νέους αγρότες: Ένα ...

Η ΓεωΑνάλυση Α.Ε. με τιμή σας προσκαλεί στην παρουσίαση με τίτλο:

"Νέες καινοτόμες υπηρεσίες διάγνωσης ...

Agrotica 2014: Παρουσίαση - Θεραπεύοντας ...

27 Ιανουαρίου 2014 εκθέσεις, παρουσιάσεις

Η ΓεωΑνάλυση Α.Ε. με τιμή σας προσκαλεί στην παρουσίαση με τίτλο:

ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΙΑ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ: "Ανάπτυξη διαγνωστικής μεθόδου έγκαιρης επισήμανσης του Verticillium dahliae για ...

Η ΓεωΑνάλυση Α.Ε. με τιμή σας προσκαλεί στην παρουσίαση με τίτλο:

ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΙΑ ΜΕΣΩ ...

Συμμετοχή στη FARMER expo HELLAS


10 Φεβρουαρίου 2015
εκθέσεις

Η ΓεωΑνάλυση Α.Ε. συμμετέχει στη 2η Έκθεση Αγροτικής Ανάπτυξης FARMER expo HELLAS , η οποία διοργανώνεται στις 30 Μαΐου έως 1 Ιουνίου 2015, στο MEC Παιανίας.


Συνημμένα:

Συμμετοχή στη FARMER expo HELLAS

Συμμετοχή στην 17η Expoliva


01 Φεβρουαρίου 2015
εκθέσεις

Η ΓεωΑνάλυση Α.Ε. συμμετέχει στη 17η Διεθνή Έκθεση Ελαιολάδου expoliva (XVII International Fair of Olive Oil and Allied Industries), η οποια διοργανώνεται στην Ισπανία, στο Jaen, στις 6 έως και 9 Μαΐου 2015.

Στο πλαίσιο της έκθεσης, πρόκειται να παρουσιαστεί σε διεθνές κοινό η διαγνωστική μέθοδος έγκαιρης επισήμανσης του verticillium dahliae για την καλλιέργεια της ελιάς.


Συνημμένα:

Συμμετοχή στην 17η Expoliva

Ελαιοτεχνία 2014: Πρόσκληση σε παρουσίαση


28 Φεβρουαρίου 2014
εκθέσεις,
παρουσιάσεις

Η ΓεωΑνάλυση Α.Ε. με τιμή σας προσκαλεί στην παρουσίαση με τίτλο:

"Νέες καινοτόμες υπηρεσίες διάγνωσης και διαχείρισης αιτίων παθογένειας των αγροοικοσυστημάτων για νέους αγρότες: Ένα παράδειγμα από την ελαιοκαλλιέργεια"

στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Νέες Καλλιέργειες" στο πλαίσιο της Ελαιοτεχνία 2014 - Μεσογειακή Έκθεση Ελιάς & Ελαιολάδου. Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 08.03.2014, στις 13.00 μ.μ., στο πρώην Δυτικό Αεροδρόμιο, Ελληνικό-Αθήνα.

Ελαιοτεχνία 2014: Πρόσκληση σε παρουσίαση

Agrotica 2014: Παρουσίαση - Θεραπεύοντας την ελιά μέσω δορυφόρου


27 Ιανουαρίου 2014
εκθέσεις,
παρουσιάσεις

Η ΓεωΑνάλυση Α.Ε. με τιμή σας προσκαλεί στην παρουσίαση με τίτλο:

ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΙΑ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ: "Ανάπτυξη διαγνωστικής μεθόδου έγκαιρης επισήμανσης του Verticillium dahliae για την καλλιέργεια της ελιάς"

που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων της AGROTICA 2014 – 25η Διεθνής Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & Εφοδίων. Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 02.02.2014, στις 11.00 το πρωί, στη ΔΕΘ HELEXPO, Συνεδριακό Κέντρο “Νικόλαος Γερμανός” Αίθουσα C, Θεσσαλονίκη.

 

Agrotica 2014: Παρουσίαση - Θεραπεύοντας την ελιά μέσω δορυφόρου

Δελτία τύπου: Θεραπεύοντας την ...

07 Φεβρουαρίου 2014 τύπος

29/01/2014 - Πηγή: SKAI.gr/ ΑΜΠΕ
Έγκαιρος εντοπισμός μύκητα μέσω δορυφόρου που προσβάλλει τα ελαιόδενδρα.

07/02/2014 - Πηγή: Agrocapital.gr / Agro Science
To AIDS ...

29/01/2014 - Πηγή: SKAI.gr/ ΑΜΠΕ
Έγκαιρος εντοπισμός μύκητα μέσω δορυφόρου που προσβάλλει τα ελαιόδενδρα ...

Δελτία τύπου: Θεραπεύοντας την ελιά μέσω δορυφόρου


07 Φεβρουαρίου 2014
τύπος

29/01/2014 - Πηγή: SKAI.gr/ ΑΜΠΕ
Έγκαιρος εντοπισμός μύκητα μέσω δορυφόρου που προσβάλλει τα ελαιόδενδρα.

07/02/2014 - Πηγή: Agrocapital.gr / Agro Science
To AIDS της ελιάς προλαμβάνεται μέσω δορυφόρου.

Δελτία τύπου: Θεραπεύοντας την ελιά μέσω δορυφόρου

Ελαιοπαραγωγή 2015, δημοσίευση άρθρου

02 Ιανουαρίου 2015 άρθρα

Δημοσίευση άρθρου με τίτλο "Μία καινοτόμος μεθοδολογία διάγνωσης και διαχείρισης του Verticillium dahliae στην ελιά" στο περιοδικό Ελαιοπαραγωγή 2015.

Πατήστε στο συνημμένο για να δείτε τη ...

Δημοσίευση άρθρου με τίτλο "Μία καινοτόμος μεθοδολογία διάγνωσης και διαχείρισης του Verticillium dahliae στην ελιά" στο ...

Επισήμανση τροφοπενίας αζώτου

16 Απριλίου 2014 άρθρα

Η επισήμανση της τροφοπενίας αζώτου και η σύσταση αζωτούχου λίπανσης οδηγεί εμμέσως στην ολοκληρωμένη διαχείριση του ελαιώνα μέσω της μείωσης της βλαστομανίας της ελιάς και άρα ...

Η επισήμανση της τροφοπενίας αζώτου και η σύσταση αζωτούχου λίπανσης οδηγεί εμμέσως στην ολοκληρωμένη διαχείριση του ...

Ελαιοπαραγωγή 2015, δημοσίευση άρθρου


02 Ιανουαρίου 2015
άρθρα

Δημοσίευση άρθρου με τίτλο "Μία καινοτόμος μεθοδολογία διάγνωσης και διαχείρισης του Verticillium dahliae στην ελιά" στο περιοδικό Ελαιοπαραγωγή 2015.

Πατήστε στο συνημμένο για να δείτε τη σχετική δημοσίευση.


Συνημμένα:

Ελαιοπαραγωγή 2015, δημοσίευση άρθρου

Επισήμανση τροφοπενίας αζώτου


16 Απριλίου 2014
άρθρα

Η επισήμανση της τροφοπενίας αζώτου και η σύσταση αζωτούχου λίπανσης οδηγεί εμμέσως στην ολοκληρωμένη διαχείριση του ελαιώνα μέσω της μείωσης της βλαστομανίας της ελιάς και άρα στην πρόληψη της βερτισιλλίωσης. Επίσης, η ορθολογική διαχείριση του αζώτου με τηλεπισκόπηση επιτυγχάνει την αύξηση των αποδόσεων, τη μείωση της αζωτούχου λίπανσης και άρα την οικονομικότητα και την προστασία του περιβάλλοντος με τη μείωση της νιτρορύπανσης.

Το άζωτο είναι το σημαντικότερο μακροστοιχείο και η τυχόν έλλειψή του μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες απόδοσης. Ταυτόχρονα, ενώ είναι απαραίτητο σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις σε σχέση με τα άλλα θρεπτικά στοιχεία, είναι και το πιο ευκίνητο στοιχείο στο έδαφος με τη νιτρική του μορφή. Έτσι, η υπερβολική χρήση του αζώτου μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες εισοδήματος για τον παραγωγό, αφού τα αζωτούχα λιπάσματα είναι μια από τις βασικές εισροές στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, αλλά επίσης και σε απώλειες εισοδήματος εμμέσως λόγω μείωσης της παραγωγής (ασθένειες, βλαστομανία κλπ).

Οι παραδοσιακές διαδικασίες παρακολούθησης των απαιτήσεων για άζωτο περιλαμβάνουν την εδαφολογική ανάλυση για νιτρικά, τη φυλλοδιαγνωστική για την ανάλυση ολικού αζώτου ή νιτρικών σε φυτικό ιστό, τη χρήση του χλωροφυλλόμετρου και τέλος τη χρήση λυσιμέτρων πυκνά μέσα στον αγρό. Οι διαδικασίες αυτές όμως είναι χρονοβόρες, επίπονες, απαιτούν σωστή δειγματοληψία ώστε το δείγμα να είναι αντιπροσωπευτικό και αναφέρονται σε ένα μέσο όρο μιας περιοχής 10 στρεμμάτων, με αποτέλεσμα να μην καθορίζεται η παραλλακτικότητα του αγροτεμαχίου που είναι μεγάλη και μεταβάλλεται από μέτρο σε μέτρο. Έτσι οδηγούν σε μια ομοιόμορφη διαχείριση του αγροτεμαχίου στερώντας τη δυνατότητα από τον παραγωγό να ορίσει ομοιογενείς ζώνες διαχείρισης (π.χ. κάποια δέντρα μέσα στον αγρό θέλουν περισσότερο και κάποια δέντρα λιγότερο άζωτο) και τελικά να εξοικονομήσει χρήματα από την ορθολογική διαχείριση του αζώτου. Η τηλεπισκόπηση προσλαμβάνει πληροφορίες από το σύνολο του αγροτεμαχίου, βλέποντας τον αγρό σαν ένα ενιαίο δείγμα και έτσι μπορεί να καθορίσει την παραλλακτικότητα, δηλαδή την μη ομοιόμορφη κατανομή, του αζώτου εντός του αγροτεμαχίου.

Επισήμανση τροφοπενίας αζώτου

Έγκαιρος εντοπισμός βερτισιλλίου (Verticillium ...

01 Σεπτεμβρίου 2014 ανακοινώσεις

Η βερτισιλλίωση της ελιάς είναι αδρομύκωση (φράξιμο των αγγείων) που οφείλεται στο μύκητα Verticillium dahliae, και για την οποία πιστεύεται μέχρι και σήμερα ότι δεν υπάρχει ...

Η βερτισιλλίωση της ελιάς είναι αδρομύκωση (φράξιμο των αγγείων) που οφείλεται στο μύκητα Verticillium dahliae, και ...

Έγκαιρος εντοπισμός βερτισιλλίου (Verticillium dahliae) στην ελιά


01 Σεπτεμβρίου 2014
ανακοινώσεις

Η βερτισιλλίωση της ελιάς είναι αδρομύκωση (φράξιμο των αγγείων) που οφείλεται στο μύκητα Verticillium dahliae, και για την οποία πιστεύεται μέχρι και σήμερα ότι δεν υπάρχει θεραπεία. Η ομάδα της eleagro αναπτύσσει ένα διαγνωστικό εργαλείο για την έγκαιρη επισήμανση των συμπτωμάτων του βερτισιλλίου στην ελιά χρησιμοποιώντας τηλεπισκοπικές ψηφιακές απεικονίσεις από δορυφόρο και μη επανδρωμένα πτητικά μέσα.

Mέσω της eleagro, παρέχεται η δυνατότητα επισήμανσης των προσβεβλημένων δέντρων σε στάδια προσβολής που δεν είναι ορατά με το μάτι (που είναι και τα πιο ευαίσθητα για την έγκαιρη διαχείριση του μύκητα) και παράλληλα δίνεται μια "συνταγή" (σύσταση) για την αντιμετώπιση της ασθένειας ώστε να καταστεί διαχειρίσιμη και να αποτραπεί η μείωση της απόδοσης του ελαιώνα. Συγκεκριμένα, η eleagro μπορεί να προσφέρει ένα συμβουλευτικό πρόγραμμα ριζοποτισμάτων και ψεκασμών με το οποίο μετά από μακροχρόνιο πειραματισμό έχει αποδειχτεί ότι είναι δυνατή η διαχείριση του μύκητα.

Έγκαιρος εντοπισμός βερτισιλλίου (Verticillium dahliae) στην ελιά

Newsletter Νοεμβρίου 2016


15 Νοεμβρίου 2016
newsletters

Ενημερωτικό δελτίο eleagro - Τεύχος 6


Συνημμένα:

Newsletter Νοεμβρίου 2016

Newsletter Ιανουαρίου 2016


10 Ιανουαρίου 2016
newsletters

Ενημερωτικό δελτίο eleagro - Τεύχος 5


Συνημμένα:

Newsletter Ιανουαρίου 2016

Newsletter Ιουλίου 2015


19 Ιουνίου 2015
newsletters

Ενημερωτικό δελτίο eleagro - Τεύχος 4


Συνημμένα:

Newsletter Ιουλίου 2015

Newsletter Απριλίου 2015


01 Απριλίου 2015
newsletters

Ενημερωτικό δελτίο eleagro - Τεύχος 3


Συνημμένα:

Newsletter Απριλίου 2015

Newsletter Ιανουαρίου 2015


01 Ιανουαρίου 2015
newsletters

Ενημερωτικό δελτίο eleagro - Τεύχος 2


Συνημμένα:

Newsletter Ιανουαρίου 2015

Newsletter Οκτωβρίου 2014


01 Οκτωβρίου 2014
newsletters

Ενημερωτικό δελτίο eleagro - Τεύχος 1


Συνημμένα:

Newsletter Οκτωβρίου 2014